Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 1, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.0
  • Totalt stjärnor: 22
  • Värderade datamängder: 22 / 22
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 22 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Espoo rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2005- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö äidinkielen mukaan 31.12.2000- sekä väestöennuste alueittain 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoo: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon perheet perhetyypin mukaan alkaen 31.12.1998 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoossa asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1999- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.1998- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon perheväestö alkaen 31.12.1998 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoo: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1998 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö ikäryhmittäin 31.12.1974- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoo: Kuolleet 1998- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1998- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoo: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asuntotuotanto talo- ja huoneistotyypin mukaan alueittain 2005- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...