Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 29, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.0
  • Totalt stjärnor: 6
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 1 0 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
testi222 0 License not open
th_testausta 3 Cache filepath does not exist: "/srv/ytp/resource_cache/b8/b8bee00e-9170-4e50-8c4b-1d500500bc0b/th_data_2020.csv". URL extension "csv" relates to f...
Tutkihankintoja.fi-palvelun data (valtion ja kuntien ostolaskut) 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.