Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 30, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.0
  • Totalt stjärnor: 46
  • Värderade datamängder: 23 / 23
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 1 15 5 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Aarteeni Helsingissä -kyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
HelMet-kirjastojen aineistoluettelot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HelMet-kirjastojen lainatuimmat aikuistenkirjat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
HelMet-kirjastojen lainatuimmat lastenkirjat 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
HelMet-kirjastojen varatuimmat kirjat 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston aineistojen hankinta, poistot, kokoelmat, kierto ja lainaus 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston käynnit toimipisteittäin 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät 1860- 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät toimipisteittäin 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginkirjastossa kirjastokorttiaan käyttäneet 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginmuseon aineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen avustukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupunginorkesterin konsertit 1882- 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävät porrashuoneet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin taide- ja kulttuuriavustukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin taidemuseon näyttelyt 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin taidemuseon prosenttirahahankkeet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin vapaa-aikakyselyn 2018 vastaukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsinkiläisten rakennusten historiatietoja 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kirjastokäynnit toimipisteittäin ja kuukausittain Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Kirjojen lainaus kielittäin Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Lainaus toimipisteittäin ja kuukausittain Helsingin kaupunginkirjastossa 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Signe Branderin panoraamakuvat 1900-luvun alun Helsingistä 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.