Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.0
  • Totalt stjärnor: 6
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 1 0 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Jyväskylän yliopiston opinnäytteet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 . Attempted on 15/09/2023. Tried 211 times s...
Lipas liikuntapaikat avoin data 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
LIPAS WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.