Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 1, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.9
  • Totalt stjärnor: 20
  • Värderade datamängder: 7 / 7
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 1 6 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Liedon kunnan ostolaskut 2015 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Liedon kunnan ostolaskut 2016 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Liedon kunnan ostolaskut 2017 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Liedon kunnan ostolaskut 2018 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Liedon kunnan ostolaskut 2019 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Liedon kunnan ostolaskut 2020 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Liedon kunnan ostolaskut 2021 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.