Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.9
  • Totalt stjärnor: 19
  • Värderade datamängder: 21 / 21
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 14 1 0 6 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Air Traffic Network 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ajoneuvojen avoin data 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Aluevesien rajat 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 400 Bad Request. Attempted on 15/09/2023. Tried ...
Alusten avoin data 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Autoreporter-palvelun tilastotietoja 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ilma-alusrekisterin avoin data 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikartan johtotiedot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Merikartan reittijaot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Merikartta-aineisto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Alusten meriradionumerot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Puhelinverkon numerointi 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Radioamatöörien kutsumerkit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Radioasemat Suomessa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Radiomikrofonit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Rautateiden kalustorekisterin avoin data 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Taajuusjakotaulukko 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Traficomin avoin WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tv-asemat Suomessa 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Vesikulkuneuvojen avoin data 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Verkkotunnusrekisteri 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Traficomin toimialatilastoja 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.