Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: juli 21, 2024, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 15
  • Värderade datamängder: 5 / 5
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 5 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.7.2022-31.12.2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan avoin ostolaskudata 1.1.-30.6.2023 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan avoin ostolaskudata 1.7.-31.12.2023 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan ostolaskudata 01.01.2021 - 31.12.2021 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Merikarvian kunnan ostolaskudata 1.1.2022-30.6.2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.