Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: februari 20, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.4
  • Totalt stjärnor: 3
  • Värderade datamängder: 7 / 7
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 4 3 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kansallisen Digitaalisen Kirjaston Kokonaisarkkitehtuuri v2.0 0 License not open
Kansallisen Digitaalisen Kirjaston Standardisalkku 0 License not open
Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet opetus- ja kulttuuriministeriön kohdealueella 0 License not open
Koulutus- ja kulttuurikohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli 0 License not open
Ohjelmistokomponenttien lisenssien hallinnan nykytarpeet ja toimintaehdotukset 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.