Öppenhet (Five Stars)

Datamängder poängsatta efter kriterierna Five Stars of Openness av Tim Berners-Lee – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Generated: Juli 4, 2020, 05:03 (UTC)

Options

Index of all organizations

Ladda ned: CSV JSON

Results

  • Average score: 0.0
  • Total stars: 0
  • Datasets given a score: 1 / 1
  • Score frequencies:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 1 0 0 0 0 0
Dataset Beskrivning Score Reason
Päijät-Hämeen maakuntakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.