Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 5, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.0
  • Totalt stjärnor: 9
  • Värderade datamängder: 9 / 9
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 5 2 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Asianhallinnan viitearkkitehtuuri 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista 0 License not open
Open API recommendations for cities 0 License not open
Ostolaskujen avaamisohje kunnille - VANHENTUNUT, KÄYTÖSTÄ POISTETTU OHJE 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Taloushallinnon viitearkkitehtuuri 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Tietojärjestelmäluettelon avaamisohje kunnille 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.