Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Generated: September 21, 2020, 05:03 (UTC)

Options

Index of all organizations

Ladda ned: CSV JSON

Results

  • Average score: 0.7
  • Total stars: 2
  • Datasets given a score: 4 / 4
  • Score frequencies:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    1 1 2 0 0 0 0
Dataset Beskrivning Score Reason
Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauksen kansalliset määrittelyt None
Spontaanin palautteen kansalliset määritykset 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not unde...
THL:n avoin data 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.