Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: juli 22, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.8
  • Totalt stjärnor: 3
  • Värderade datamängder: 4 / 4
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 3 0 0 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollossa 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/07/2024. Tried 58...
Spontaanin palautteen kansalliset määritykset 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/07/2024. Tried 58...
THL:n avoin data 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Väestön terveys ja turvallisuus 3 Content of file appeared to be format "Atom Feed" which receives openness score: 3.