Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Generated: september 28, 2023, 05:04 (UTC)

Options

Index of all organizations

Ladda ned: CSV JSON

Results

  • Medeltal stjärnor: 1.0
  • Totalt stjärnor: 8
  • Värderade datamängder: 8 / 8
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 5 0 1 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kansalaisen Asiointitilin liittymisohje 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet 0 License not open
Kuntatalouden tietopalvelun syöttölomakkeet, 2-osio 0 License not open
SBR taksonomia 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SBR taksonomian esimerkkiaineistot 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
SBR-taksonomia (osakeyhtiöiden ja säätiöiden päivitykset) 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Valtion talouden budjetti 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Valtion henkilöstö 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.