Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 6, 2023, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.8
  • Totalt stjärnor: 136
  • Värderade datamängder: 49 / 49
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 1 3 43 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Alakoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ammattikoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Eduskuntavaalien 2003 tuloksia 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Eduskuntavaalien 2011 tulokset Lounais-Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
HAME-tietokantapohja 1 Content of file appeared to be format "DOCX" which receives openness score: 1.
Kuntavaalien 2008 tulokset Varsinais-Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kuntavaalien 2012 suurimmat puolueet äänestysalueittain Varsinais-Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kuntavaalien 2012 tulokset Varsinais-Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Laajakaistan saatavuus Varsinais-Suomessa 2009 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lintutornit Varsinais-Suomen sekä Tammisaaren alueella 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Lounaistiedon karttapalvelun WMS-rajapinnat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Lukioiden saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Luontoinventoinnit Salon seudulla 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maakuntakaavojen suojelumerkinnät 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maakuntakaavojen tuulivoimamerkinnät 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Maakuntakaavojen virkistyskäyttömerkinnät 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Mahdolliset kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa 2019 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Meriliikennesatamat Lounais-Suomessa 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Muinaiset rantaviivat Lounais-Suomessa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rakennuskannan keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Riskiteollisuuslaitokset Lounais-Suomessa 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Saaristomeren saarten liikenneyhteydet 2007 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sähköistetyt saaret Saaristomerellä 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sairaanhoidon saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sinisen kasvun toimijat Varsinais-Suomessa 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
SOKKA-aineistot (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve 2009) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Soranoton alueet Varsinais-Suomessa 2005 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Talvisäilytystelakat Varsinais-Suomessa 2003 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Terveysasemien saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun kaupungin kulttuurikuntoilureitit 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2003 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa 2005 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen äänestysalueet 2012 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan palvelupisteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen kylä- ja kotiseutuyhdistykset 2009 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen liiton ostolaskut 2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen maarakentamisen uusiomateriaalit 2019 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ambulanssipaikat 2009 0 License not open
Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010–2011 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Varsinais-Suomen virkistyskohteet ja -reitit sekä retkeily- ja matkailukohteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa 2008 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Venesatamat Varsinais-Suomessa 2005 ja 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Yläkoulujen saavutettavuus Varsinais-Suomessa 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.