Eduskunta Explorer

Jouni Tiainen - Publicerad 4.12.2019 - uppdaterat 4.11.2020

  1. 2019-12-04-092516.256677et.jpg
  2. 2019-12-04-092516.353906ee1.png
  3. 2019-12-04-092516.457679ee3.png
  4. 2019-12-04-092516.536632ee4.png

Lär att känna Finlands riksdag, riksdagsledamöter och beslutsfattande.

Eduskunta Explorer använder öppen data från riksdag som en informationskälla och sammanställer innehåll från webbsidor:

- www.eduskunta.fi
- valtioneuvosto.fi
- www.presidentti.fi
- www.finlex.fi

Eduskunta Explorer fortsätter i sin föregångars fotspår, rankad som nummer två i tävlingen Apps4Finland 2014. En iOS-version kommer snart också.

Applikationen håller på att utvecklas eftersom användbarheten för de öppna datagränssnitten för parlamentet och andra aktörer förbättras och utvecklaren har tillräckligt med tid att öva.


Använda datamängder

Denna applikation saknar datamängder