Meriopas.fi

Fleetrange Oy, SYKE - Publicerad 8.4.2020 - uppdaterat 4.11.2020

  1. 2020-04-08-132236.655651meriopas.JPG
  2. 2020-04-08-132236.694560meriopassatelliitti.JPG
  3. 2020-04-08-132236.749077meriopashylyt.JPG

Meriopas.fi-tjänsten är framtagen för att göra det enkelt för dig att hitta aktuell information om våra havsområden. Tjänsten är end del av den större webbplats itämeri.fi utvecklat att öka tillgången till marin data och är framtagen i samarbete med: Finlands Miljöcentral (SYKE), Meteorologiska Institutet (FMI), Naturresursinsitutet (LUKE), Forststyrelsen, Geologiska forskningscentralen (GTK), Trafikverket, Museiverket, Turun yliopisto Brahea-centret, Egentliga Finlands Förbund och Ålands landskapsregering. Projektet har finansierats av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).


Använda datamängder

Denna applikation saknar datamängder