Kehityssuunnitelma vuodelle 2021

Avoindata.fi-palvelua pienkehitettiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 alkuperäiseen kehityssuunnitelmaan tuli joitakin muutoksia tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeeseen liittyvien kehitystoiveiden takia. Kun hankkeeseen liittyvät toiminnallisuudet on saatu kehitettyä, jatketaan palvelun muuta kehitystä vuonna 2022. 

Lataa tästä tiivistelmä vuoden 2021 tiekartasta (pdf-tiedosto)

Tiekarttaan on listattu, mitkä ominaisuudet ovat jo tehty ja mitkä ovat vielä tekemättä.

Vuonna 2021 tehtyä

1. Datakatalogiohjelmiston versiopäivitys (CKAN 2.8.8 -> 2.9.4) ja Drupal-sisällönhallintajärjestelmän päivittäminen (ver. 8 -> 9).

Palvelun käyttämän CKAN-ohjelmiston versiopäivitystä alettiin valmistella loppuvuodesta 2021. Päivityksen myötä palvelun vakaus, stabiliteetti, nopeus ja tietoturva paranee. Lisäksi päivitys varmistaa, että palvelu on käytettävissä ja päivitettävissä pitkälle tulevaisuuteen. CKAN 2.9 versio tuo tuen avoindata.fi:ssä käytetylle Python-ohjelmointikielen uudelle versiolle 3. Nykyinen CKAN 2.8 -versio perustuu vanhalle Python 2.7 -versiolle. Itse versiopäivitykset hoidetaan vuoden 2022 aikana.

2. Palvelun ylläpitämisen helpottamiseksi palvelu erotettiin kokonaisuudessaan Docker-kontteihin.

3. Avointa dataa jakavien REST-arkkitehtuuria noudattavien rajapintojen katalogituen valmistelu

Avoimen datan jakelussa hyödynnetään yhä enemmän rajapintoja. Esimerkiksi avoimen datan direktiivissä asia on nostettu esiin (artikla 5). Tarkoituksena on toteuttaa rajapintakatalogin minimitoteutus (MVP), jota voidaan jatkokehittää tulevaisuudessa. Tavoitteena on erotella rajapinnat tietoaineistoista, jotta niitä on helpompi etsiä, ja lisätä rajapintojen lukumäärän kertova laskuri palvelun etusivulle. Tarkoituksena on, että rajapintoja pystyy käsittelemään palvelussa kuten tiedostoja. Rajapintoihin voidaan liittää Open API (aiemmin Swagger) -kuvauksia, jotka kertovat rajapinnan toiminnasta. Kehitteillä on myös ominaisuus, jonka avulla rajapinnat voidaan linkittää tietoaineistoihin ja kategorioihin. 

4. Tietoaineiston näkymän kehittäminen DCAT-AP-metatietomallin kanssa yhteentoimivaksi ja tietomallin päivitys versioon 2.01

Avoindata.fi noudattaa DCAT-AP-tietomallia tietoaineistojen metatiedoille. DCAT-AP:n tarkoitus on yhtenäistää Euroopassa julkaistujen aineistojen metatietoja ja siten varmistaa datan laadukkuus. Lue lisää DCAT-AP:sta.

Vuonna 2021 tietoaineiston käyttöliittymä päivitettiin tukemaan tätä tietomallia paremmin ja toimimaan selkeämmin. Tämä parantaa avoindata.fi-palvelun metatietojen harvestointia Euroopan avoimen datan portaaliin.

Tietomalli myös päivitettiin noudattamaan uusinta DCAT-AP:n versiota 2.01. 

5. Korjattu tietoaineistojen laatuarviointi

Palvelussa aiemmin ollut toiminto, jolla pystyi arvioimaan tietoaineistoja viiden tähden mittaristolla kuormitti palvelua ja sekoittui helposti avoimen datan laatua mittaavan viiden tähden mallin kanssa (englanniksi). Tämän takia muutimme ominaisuuden "Tykkää" ominaisuudeksi. Painike löytyy tietoaineistojen Lisätiedot-sivupalkista. 

6. Palvelun saavutettavuusesteiden korjaus sekä välttämättömät käytettävyyskorjaukset

Saavutettavuusselosteessa ilmoitettujen puutteiden korjaus. 

Ilmoitettujen ja löydettyjen virheiden korjaus.

7. Mahdollisuus pyytää data-avausta

Aloitimme suunnittelemaan käyttöliittymää datan avausten pyytämiselle, mutta varsinainen toteutus jää vuodelle 2022. 

8. Sovellusgallerian parannukset

Korjauksia sovellusgallerian ulkoasuun ja toiminnallisuuksiin. Teimme myös uusien sovellusten ilmoittamisesta selkeämpää.  

9. GeoDCAT-AP-laajennuksen käyttöönotto paikkatiedoille

GeoDCAT-AP-tietomalli on olemassa siksi, että INSPIRE-direktiiviä koskevia paikkatietoja voidaan tuoda avoindata.fi palveluun aiempaa paremmin paikkatietohakemisto.fi-palvelusta. Otimme käyttöön GeoDCAT-AP-laajennuksen, joka takaa myös paikkatietodatan metatietojen laadukkuuden. 

Kehitimme myös aineistojen harvestointia, eli aineistojen metatietojen automaattista keräämistä avoindata.fi:hin.

10. Tuki korkean lisäarvon tietoaineistojen merkitsemiseen

EU tulee määrittelemään, minkälaiset tietoaineistot kuuluvat korkean lisäarvon tietoaineistoihin. Avoindata.fi-palvelun metatietomalli (DCAT-AP) sisältää nyt kentän korkean lisäarvon tietoaineistolle. Lisäksi korkean lisäarvon tietoaineistot erotetaan muista korkean lisäarvon tietoaineisto -ikonilla.

 11. Käyttäjäanalytiikan siirtäminen Google Analyticsista Matomoon

Vuodelle 2022 jäänyttä

1. Suunniteltujen ominaisuuksien toteutus

Esimerkiksi:

  • Rajapintakatalogi
  • Data-avaukset
  • Hakuparannukset
  • Versiopäivitykset

1. Rajapintojen käytön kehittäminen

Tarkoitus on helpottaa palvelun hyödyntämistä rajapintojen kautta, kuten tietoaineistojen automaattinen lisääminen, etsiminen ja haku. Tästä on etua muun muassa tietoaineistojen käsittelyn automatisoinnissa.  

2. Laajennetun haun minimiparannukset

Haun saavutettavuus ja käytettävyyskorjaukset.

3. Päivitetty hakutoiminto

Palvelun Solr-haun (englanniksi) päivittäminen ja CKANin uuden hakukoneen käyttöönotto, jotta palvelun hakutoiminto toimisi paremmin ja sillä olisi helpompaa löytää tietoaineistoja. Päivityksessä tuki suomen kielelle paranee.

Tutkitaan myös SPARQL-haun mahdollista käyttöönottoa. 

Vuoden 2022 tekemisistä voit lukea täältä