Selvitä datan hyödyntäjien tarpeet

Avaamisen lähtökohdista ja motivaatioista riippumatta kannattaa aina miettiä datan hyödyntäjien tarvetta ja priorisoida avauksia sen perusteella. Muista, että avattu data ilman hyödyntäjiä ei juuri luo arvoa.

Usein datan avaajat toistavat saman virheen: data avataan suurin odotuksin, mutta mitään ei tapahdu. Syynä tähän on se, että hyvin harvoin pelkkä datan avaaminen johtaa vielä sen hyödyntämiseen. Avointa dataa pitää markkinoida sen hyödyntäjille ja hyödyntämistä tukea eri tavoin. Datan avaamisen jälkeiseen aikaan tarvitaan myös resursseja ja markkinointia. Usein käyttäjät saattavat tarvita apua esimerkiksi datan sisällön ymmärtämiseen.

Huomioi hyödyntäjien tarpeet

Kartoita hyödyntäjien kiinnostus ja tarpeet

Organisaatio usein tietää oman kohdeyleisönsä eli avatun datan potentiaaliset hyödyntäjät. Tästä on hyvä aloittaa: kartoita kohdeyleisönne kiinnostus ja tarve dataanne kohtaan.

Jos organisaatiosi ei ole vielä varma kohdeyleisöstään, kannattaa aloittaa sen kartoittamisesta. Tätä kartoitusta voi tehdä esimerkiksi yleisöanalyysin (engl. audience analysis) keinoin. Joillekin organisaatioille hyödyntäjien tarpeen kartoitukseen voi toimia myös asiakkaan palvelupolun kuvaaminen (engl. customer journey mapping), jossa vuorovaikutusprosessi asiakkaan ja yrityksen välillä kuvataan asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Yleisön kartoitukseen löytyy monia ilmaisiakin työkaluja verkosta.

Hyödyntäjien tarvetta voi selvittää monella eri tavalla. Tässä on muutama esimerkki, joita voit muokata oman organisaatiosi tarpeisiin sopiviksi.

  • Tiketöintijärjestelmä: Monilla organisaatioilla on käytössä jonkinlainen järjestelmä, jolla käyttäjä voi esimerkiksi pyytää organisaation tuottamia materiaaleja käyttöönsä. Jos organisaatiollasi on tällainen järjestelmä, voit kerätä dataa siitä, mitä materiaaleja pyydetään useimmiten. Voit myös tarkkailla sitä, kuka materiaalia yleensä pyytää ja mihin tarkoituksiin.
  • Sivuston käyttäjätilastot: Jos organisaatiosi tuottamaa materiaalia on saatavilla verkossa, analysoi sivun käyttötilastoja. Kiinnitä huomiota siihen, mitä materiaaleja katsotaan tai ladataan eniten ja minkä tyyppiset käyttäjät niistä kiinnostuvat.
  • Käyttäjäkyselyt: Voit aina kysyä suoraan käyttäjiltä, minkälaista dataa he haluaisivat saada avoimena datana ja mihin he sitä käyttäisivät.

Kun tiedät minkälaisesta datasta organisaatiosi kohdeyleisö on kiinnostunut, voit miettiä datan avaamisen priorisointia sen perusteella. Mieti myös mahdollista datan yhdistelyä – jos jokin datasi herättää vain vähän kiinnostusta, mutta sillä voisi johonkin muuhun dataan yhdistettynä olla suurempi uudelleenkäyttöpotentiaali, se kannattaa ehkä avata. Näistäkin voit kysellä suoraan kohdeyleisöltä. Ota huomioon myös se, että kaikki kohdeyleisöä kiinnostava data ei välttämättä ole arvokasta. Lue lisää arvokkaasta datasta oppaastamme.

Pilotoi datan avaus

Datan avaamista kannattaa pilotoida, eli avata ensin vain pieni osa datasta ja kohdentaa tarjonta ensin rajatulle hyödyntäjäryhmälle. Parhaassa tapauksessa saat pilottikäyttäjiltä nopeasti ensimmäiset dataa hyödyntävät sovellukset, joita voit esitellä esimerkkeinä datasi hyödyntämisestä. Lisäksi pilotoinnin aikana voi tulla ilmi myös muita kiinnostuksen kohteita kuin ne, mitä itse arvioit.

Pilotointi kannattaa erityisesti, jos on todennäköistä, että avaamastasi datasta kiinnostuu useampi ryhmä. Avaa ensin valitsemaasi kohderyhmää todennäköisimmin kiinnostava data sellaisessa muodossa, jossa he dataa mieluiten hyödyntävät. Pilotoinnin jälkeen voit avata myös muita tietoaineistoja sekä lisätä datan saatavuutta erilaisilla tiedostomuodoilla.

Tässä on esitelty esimerkkinä muutamia eri hyödyntäjäryhmiä. Valitse pilotointiin ryhmä, jonka kanssa on helppo aloittaa yhteistyö. Muista kuitenkin myös muiden ryhmien olemassaolo — esimerkiksi yksittäiset kansalaiset, kuten journalistit ja tutkijat, saattavat hyödyntää dataasi laajastikin, mutta he eivät välttämättä ole paras vaihtoehto pilotointiin.

  • Innovaattorit: Innovaattoriryhmä muodostuu sellaisista yksittäisistä hyödyntäjistä, jotka omaksuvat uudet innovaatiot nopeasti. Heiltä saat yleensä parhaat ideat datan hyödyntämiseen, mutta ryhmän kerääminen voi olla haastavaa.
  • Yksittäiset kehittäjät: Yksityiset kehittäjät ovat datan kokeellisia käyttäjiä. He testaavat rajapintoja ja tutkivat, minkälaista dataa organisaatioltasi löytyy. Testaa uusia ajatuksia tämän ryhmän kanssa — se on usein nopeaa ja hedelmällistä.
  • Pienet yritykset: Pienet yritykset omaksuvat usein uudet tietolähteet käyttöön nopeammin kuin suuret yritykset. Kun teet yhteistyötä pienen yrityksen kanssa, saatat joutua tarjoamaan heille enemmän asiakastukea kuin yksittäisille kehittäjälle.
  • Suuret yritykset: Suurten yritysten toimintaa ohjaa usein voimakas liiketoimintapaine, ja kehitysprosessit voivat olla pitkiä ja raskaita. Suuret yritykset haluavat yleensä, että avaamasi data on jatkuvasti ja luotettavasti saatavilla. Tarjoa suurelle yritykselle korkeatasoista asiakastukea. Pyri siihen, että asiakastuki on tavoitettavissa vuorokauden ympäri.
  • Datan yhdistelijät: Datan yhdistelijät edistävät avoimen datan mahdollisimman laajaa käyttöä. Yhdistelijät keräävät dataa eri lähteistä ja luovat näin omia kokonaisuuksiaan, joita he jakavat edelleen. Yhdistelijä voi esimerkiksi kerätä eri rajapinnoista liikennevälineiden aikataulutietoja ja tehdä näistä sovelluksen, jonka kautta käyttäjä saa näkyviin kaikkien liikennemuotojen aikataulut.