Verkostoyhteistyö

Rajapintatyötä tuetaan verkostoyhteistyöllä

Yhteistyön hyödyt:

 • Verkostoitumisen, yhteistyön ja jatkuvan keskustelun avulla
  kyetään tunnistamaan organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien muuttuvia tarpeita ja kehittämään tarpeisiin vastaavia ohjelmointirajapintoja.
 • Yhteistyö mahdollistaa osaamisen jakamisen yli organisaatiorajojen, kun jo saatuja oppeja, kokemuksia ja ratkaisuja jaetaan eri toimijoiden kesken.
 • Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen edistää ohjelmointirajapintojen asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, uudelleenkäytettävyyttä, yhteentoimivuutta ja laatua.​​​​​

Tavoitteet ja toimintatavat:

 • Tuetaan rajapintojen kehittämistä API-periaatteita soveltaen.
 • Keskitytään palvelu-/liiketoiminnan strategisiin näkökulmiin tavoitteena vahvistaa yhteistä näkemystä ja sitoutumista.
  • Viestitään API-periaatteiden olemassaolosta.
  • Kerätään ja kirjataan periaatteiden jatkokehitystarpeita ja -toiveita.
   • Rajapintaperiaatteet ja niihin liittyvä tukimateriaali ovat 67 sivun ohjaava kokonaisuus.
   • Rajaudutaan ulkoisiin rajapintoihin ja julkisen hallinnon toimijoihin.
   • Osallistuvien organisaatioiden lukumäärä on noin 10-15.
   • Toimitaan avoimesti ja vapaamuotoisesti.
   • Osallistuvilla organisaatioilla tulee olla tahtoa ja kykyä käytännön rajapintatyöhön.
   • Ensimmäinen tapaaminen on huhtikuun alussa.
   • Toiminta jatkuu ainakin vuoden 2022 ajan.
   • Muut tavoitteet ja toimintatavat sovitaan osallistujien kesken.

   Verkostoon liittyminen

   Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai haluat lisätietoja, lähetä viesti otsikolla Verkostoyhteistyö osoitteeseen arvi.leino@dvv.fi

   Verkostotapaamiset

   Verkosto kokoontuu vuonna 2022 viidestä kuuteen kertaa. Kokoontumiset toteutetaan pääosin virtuaalisesti. 18.8. tavattiin fyysisesti DVV:n Helsingin toimipisteellä. Muut kokoontumiset toteutetaan virtuaalisesti. Tapaamisten ajankohdat ja aiheet:

   • 7.4. Tutustuminen rajapintaperiaatteisiin ja verkoston osallistujiin ja heidän ajatuksiin.
   • 25.5. Tutustuminen Fintrafficin, Maanmittauslaitoksen ja Valtiokonttorin rajapintatoimintaan ja toiminnasta saatuihin kokemuksiin.
   • 18.8. Diplomityötutkimukseen Julkisen hallinnon API-periaatteet julkisen organisaation toiminnan ja kehityksen näkökulmasta (pdf) tutustuminen ja keskustelua aiheesta miten rajapintakehityksessä huomioidaan sisäinen ja ulkoinen yhteistyö (periaate 1.4).
   • 3.10. Keskustelua aiheista: Miten yhteentoimivuudesta muihin tietojärjestelmiin huolehditaan (periaate 1.3). Mitä kuvauksia tarvitaan rajapintojen hyödyntäjille ja tarjoajille.
   • 24.10. Keskustelua aiheista: Miten rajapinnoille määritellään (liiketoiminta)tavoitteet ja niille mittarit. Mitä resursseja tavoitteiden saavuttaminen vaatii (periaate 1.2). Miten tietovirtoja siirretään rajapintojen varaan (periaate 1.1).

   Keskusteluissa tuotetaan tietoutta, jolla API-periaatteita ja niiden tukimateriaalia kehitetään.