Verkostoyhteistyö

Rajapintatyötä tuetaan verkostoyhteistyöllä

Yhteistyön hyödyt:

 • Verkostoitumisen, yhteistyön ja jatkuvan keskustelun avulla
  kyetään tunnistamaan organisaatioiden sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien muuttuvia tarpeita ja kehittämään tarpeisiin vastaavia ohjelmointirajapintoja.
 • Yhteistyö mahdollistaa osaamisen jakamisen yli organisaatiorajojen, kun jo saatuja oppeja, kokemuksia ja ratkaisuja jaetaan eri toimijoiden kesken.
 • Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen edistää ohjelmointirajapintojen asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, uudelleenkäytettävyyttä, yhteentoimivuutta ja laatua.​​​​​

Tavoitteet ja toimintatavat:

 • Tuetaan rajapintojen kehittämistä API-periaatteita soveltaen.
 • Keskitytään palvelu-/liiketoiminnan strategisiin näkökulmiin tavoitteena vahvistaa yhteistä näkemystä ja sitoutumista.
  • Viestitään API-periaatteiden olemassaolosta.
  • Kerätään ja kirjataan periaatteiden jatkokehitystarpeita ja -toiveita.
   • Rajapintaperiaatteet ja niihin liittyvä tukimateriaali ovat 67 sivun ohjaava kokonaisuus.
   • Rajaudutaan ulkoisiin rajapintoihin ja julkisen hallinnon toimijoihin.
   • Osallistuvien organisaatioiden lukumäärä on noin 10-15.
   • Toimitaan avoimesti ja vapaamuotoisesti.
   • Osallistuvilla organisaatioilla tulee olla tahtoa ja kykyä käytännön rajapintatyöhön.
   • Osallistuminen on vapaaehtoista.
   • Muut tavoitteet ja toimintatavat sovitaan osallistujien kesken.

   Verkostoon liittyminen

   Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai haluat lisätietoja, lähetä viesti otsikolla API-verkostoyhteistyö osoitteeseen avoindata@dvv.fi

   Verkostotapaamiset

   Verkosto kokoontuu vuonna 2023 noin kahdeksan kertaa. Kokoontumiset toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Keskusteluissa tuotetaan tietoutta, jolla API-periaatteita ja niiden tukimateriaalia kehitetään.

   Syksyn 2023 tapaamisten ajankohdat ja aiheet:

   • 29.8.2023: API-periaate 3.1 Kehitä ohjelmointirajapinnat avoimilla ja teknologiariippumattomilla standardeilla ja protokollilla.
   • Muiden tapaamisten ajankohdat päivittyvät tähän syksyn mittaan.

   Kevään 2023 tapaamisten ajankohdat ja aiheet:

   • 13.3.2023: Vuoden ensimmäinen tapaaminen, jonka aiheena on periaate 2.1 Kehitä ohjelmointirajapintoja tarvelähtöisesti. Tapaamisen aikana myös suunnitellaan verkoston toimintaa vuonna 2023.
   • 14.4.2023: Aiheena periaate 2.2 Määritä ohjelmointirajapintojen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät roolit, tehtävät, vastuut ja toimintamallit.
   • 8.5.2023: Aiheena periaate 2.3 Kuvaa ohjelmointirajapintojen muodostama kokonaisuus.
   • 6.6.2023: Aiheena periaate 2.4 Tunnista ja hallitse ohjelmointirajapintoihin liittyvät riskit.
    

   Aiempien verkostotapaamisten materiaaleja