Helsingin 3D-kaupunkimallit

Energia- ja ilmastoatlas: HEKA-rakennusten mitatut kaukolämpö-, kiinteistösähkö- ja vedenkulutustiedot vuosilta 2015, 2016, 2017 ja 2018

Yleiskuvaus Energia- ja ilmastoatlaksesta

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on kaupungin 3D-kaupunkitietomallilla tuotettu palvelu, joka löytyy osoitteesta https://kartta.hel.fi/3d/atlas. Tarkempi kuvaus Helsingin Energia- ja ilmastoatlaksesta ja sen sisältämistä aineistoista löytyy täältä. Osa Atlaksen lähtötiedoista on myös ladattavissa HRI-palvelusta. Aineistoja voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisen, energiankulutuksen minimoinnin ja uusiutuvan energian tukena. Atlaksen sisältämät tietoaineistot rakennusten perus- ja energiatiedoista on koottu excel-tiedostoon, jonka kuvaustekstit löydät tästä liitetiedostosta. Aineisto on peräisin vuodelta 2017. HEKA-rakennusten mitatut kaukolämpö-, kiinteistösähkö- ja vedenkulutustiedot vuosilta 2015, 2016, 2017 ja 2018 on myös ladattavissa tältä sivulta. Eritoten rakennuskannan energiatehokkuuden tueksi on ladattavissa lähes koko Helsingin rakennuskannan lämmitysenergian kulutusarviot vuosille 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 ja 2050.

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 3. marraskuuta 2020
Metatieto viimeksi päivitetty 7. marraskuuta 2023
Luotu 3. marraskuuta 2020
SHA256 -