Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöt-aineisto sisältää tiedot Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY:n) vuosien 2010-2023 sekä vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutuksesta, -tuotannosta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Aineisto sisältää myös vastaavat tiedot jaoteltuna toiminnoittain (vesi- ja jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto sekä kiinteistöt).

Materiaalitase kertoo HSY:n materiaalivirroista – kuinka paljon otamme vastaan ja kuinka paljon meiltä lähtee materiaalia ulos. Tiedot ovat vuosilta 2015-2022.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hsy.fi/kiertotalous
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.05.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 08.03.2018