Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) energi- och materialbalanser samt växthusgasutsläpp


Materialet om växthusgasutsläpp innehåller uppgifter om energiförbrukningen, -produktionen och växthusgasutsläpp inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 2010-2020 och motsvarande åtgärder år 2009.

Uppgifterna presenteras på deras egna flikar uppdelade enligt branscherna vattenförsörjning, avfallshantering, regional- och miljöinformation, samt fastigheternas energiförbrukning och de växthusgasutsläpp som följer av detta.

Materialbalansen berättar om HRM:s materialflöden – hur mycket vi tar emot och hur mycket material som åker iväg från oss. Uppgifterna är från åren 2014-2020.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/kiertotalous
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 14.06.2021
Visa ändringslogg
Created on 08.03.2018
comments powered by Disqus