Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) materialbalans

URL: https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/3_Ilmanlaatu_ja_ilmasto/Ilmasto/Materiaalitase_avoindata.xlsx

Av datasmängdens sammandrag

Materialet om växthusgasutsläpp innehåller uppgifter om energiförbrukningen, -produktionen och växthusgasutsläpp inom Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 2010-2020 och motsvarande åtgärder år 2009.

Uppgifterna presenteras på deras egna flikar uppdelade enligt branscherna vattenförsörjning, avfallshantering, regional- och miljöinformation, samt fastigheternas energiförbrukning och de växthusgasutsläpp som följer av detta.

Materialbalansen berättar om HRM:s materialflöden – hur mycket vi tar emot och hur mycket material som åker iväg från oss. Uppgifterna är från åren 2014-2020.

Källa: Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Maj 29, 2019
Skapat
Maj 29, 2019
Format
XLSX
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) materialbalans
Koordinatsystem
SHA256
-