Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016)

Helsinki on polulla, jolla se voi saavutta asettamansa kasvihuonekaasupäästöjen 30 % päästövähennystavoitteen vuonna 2020. Kaupunki on vähentänyt päästöjä vuosina 1990-2014 noin 22 %. Kaupunki tavoittelee vuoden 2050 hiilineutraalisuutta erityisesti puhtaamman sähkön ja lämmityksen avulla. Jotta kaupungin hiilineutraalisuuden kehityspolkua pystytään paremmin mallintamaan, tämä selvitys tarkastelee vuotta 2030 identifioidakseen kaikkein kustannustehokkaimmat teknologiat, joita kunta pystyy edistämään.

Selvitys tarkastelee hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita työpaikkoja sekä toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Kaupungin asiantuntijat valitsivat kymmenen tarkasteltavaa mahdollista toimenpidettä.

Selvityksessä tarkasteltiin erikseen kahta eri päästökehityksen polkua 2015-2030. Business as Usual (BAU) skenaario sekä City Performance Tool -skenaario (CyPT) sisältävät uusia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tässä selvityksessä ei tarkastella mahdollisia keskitetyn energiantuotannon toimia, jotka kuuluvat Helenin kehitysohjelman piiriin.

Tämän selvityksen tulokset ovat avoimessa käytössä. Oheinen Excel-tiedosto sisältää tärkeimmät laskennan pohjana olleet lähtötiedot, joiden avulla CO2-päästöt ja tulevaisuuden skenaariot mallinnettiin. Excel sisältää omat välilehdet yhteystiedoille, yleiselle kaupunkitiedoille, energialle, liikenteelle ja rakennuksille.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. ymk@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.stadinilmasto.fi
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 13.09.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.05.2016