Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Suomen työkyvyttömyyseläkkeen saajat sairauden mukaan. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen.

Aineistossa on tietoja työkyvyttömyyseläkkeen saajista, jotka saavat eläkettä kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä. Tietoja on sairauspääryhmän, sukupuolen, ikäryhmän, asuinmaan sekä asuinkunnan mukaan luokiteltuina.

Työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät sekä täyden että osaeläkkeen suuruiset eläkkeet, toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja vuoteen 2008 asti yksilölliset varhaiseläkkeet. Mukana ovat myös ulkomaille maksetut eläkkeet. Eläkkeensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläkettä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/988121/avoin-data-suomen-tyokyvyttomyyselakkeensaajat-sairauden-mukaan
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 07.03.2024