Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan. Aineistossa on työmarkkinatuen ja kotoutumistuen saajat kuukauden/vuoden lopussa. Vuositason aineistossa on tiedot vuodesta 2014 ja kuukausitason aineistossa tammikuusta 2018 alkaen.

Saajat tilastoituvat takautuvasti niille kuukausille, joille henkilölle maksetaan kuukauden viimeiselle työpäivälle kohdistuvaa työttömyysturvaetuutta kolmen seuraavan kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi vuoden lopun saajaksi tilastoituu, jos henkilölle maksetaan joulukuun viimeiselle päivälle kohdistuva työttömyysturvaetuus seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Työmarkkinatukipäivien kertymä on työttömyysajalta maksettujen tukipäivien määrä, joka tuen saajalle on maksettu tilastointiaikaan asti. Kertymän laskeminen aloitetaan alusta, jos henkilö täyttää työssäoloehdon.

Korvausperuste jakaa etuudet työttömyysajalta ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettuihin etuuksiin.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Kela (Kansaneläkelaitos)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilastot@kela.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Lisätietoa verkossa
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/852422/avoin-data-tyomarkkinatuen-saajat-tukipaivien-kertyman-ja-korvausperusteen-mukaan
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.03.2023