Datasets

Filters
Väestö ja yhteiskunta

239 datasets found

  This dataset is associated with the dynamic report titled 'Number of recipients of labour market subsidy partly financed by municipalities and benefit expenditure', which is part of the Kelasto statistical database....

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Grundläggande utkomststöd som betalas av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststöd som...

  CSV
  JSON

  This dataset is associated with the dynamic report titled 'Number of recipients of labour market subsidy partly financed by municipalities and benefit expenditure', which is part of the Kelasto statistical database....

  CSV
  JSON

  The climate indicators comprise about 40 key figures that provide a comprehensive overview of the development of the operating environment in the Helsinki metropolitan area, as well as of the amount of climate...

  Cities
  XLSX

  Väestöennuste on rakennettu mallintamaan väestön kehitystä ottaen huomioon edeltävien vuosien väestön, rakennuskannan sekä tulevaisuuden suunitellun asuntorakentamisen. Dataan sisältyy väestöennusteprojektio vuosille...

  Cities
  XLSX

  Responses to the City of Vantaa’s residential surveys for 2018 and 2020. The Vantaa residential surveys examined Vantaa residents’ satisfaction with housing, residential areas, accessibility of services and mobility....

  Cities
  XLSX

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Country
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Country
  XLXS, PDF

  StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä. Tietokannan taulukot on järjestetty...

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -tietokannassa on keskeisimpiä tietoja maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja viime vuosien kansainvälisestä muuttoliikkeestä.

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Paavo-palvelu sisältää postinumeroalueittaista tietoa asukasrakenteesta, koulutuksesta, tuloista, asumisesta, työpaikoista, talouksien elämänvaiheesta ja asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Kuntien avainluvut -palvelussa voit vertailla kuntia keskenään tai suhteessa koko Suomen lukuihin. Palvelu esittää keskeiset avainluvut kaikista Suomen kunnista taulukkomuodossa ja kuvioina. Tiedot ovat saatavilla...

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Vantaan kaupungin osallisuuskyselyn tarkoituksena on kartoittaa vantaalaisten osallisuuden kokemusta ja näkemyksiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Osallisuutta on selvitetty nyt kolme kertaa...

  Cities
  XLSX

  Tilastotietoja Turun kaupungin osa-aluettain. Aineisto sisältää aluejaot: koko kaupunki (853 Turku) ja pienalueet (853+kuusi numeroa). Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan...

  Cities
  PX
  JSON-STAT

  Grid-based sum dataset on the number of jobs (full-time equivalents) and establishments in the Helsinki region. The dataset also contains information on the largest industries and personnel numbers. The data has been...

  Cities
  SHP
  TAB
  WFS
  WMS

  The data includes the number of jobs by municipality/region and industry sector between 1980 and 2017 and projection of the number of job developments in the same regions in 2018-2035. The data contains 14...

  Cities
  XLSX

  Syntymäpäivien jakautuminen kalenterivuodelle. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja poiminta on tehty 25.6.2019. Huomioitavaa on, että kuukausien ensimmäisille päiville on kirjattu vuosien aikana myös...

  Country
  XLSX

  Hankkeilla ja projekteilla kehitetään niin asukkaiden palveluja, yritysten toimintaedellytyksiä, kuin myös kaupungin sisäisiä toimintatapoja kaupunkistrategian mukaisesti. Aineisto sisältää tietoja julkisiksi...

  Cities
  XLSX
  CSV

  The material contains data from a telephone survey conducted by Taloustutkimus Oy and commissioned by the City of Helsinki. The data has been collected in 2016, 2018 and 2020, and it includes answers from around 3000...

  Cities
  XLSX
You can also access this registry using the API (see API Docs).