Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet xlsx

Löytyi 4 tietoaineistoa

  Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden käsitemalli

  Kunnat
  XLSX

  Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen välisenä yhteistyönä toteutettiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden selvitystyö lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana....

  Koko maa
  PPT
  XLSX
  PDF

  Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja...

  Koko maa
  XLSX
  PPTX
  PDF

  Osana "Tietoja valtion tietohallinnosta" selvitystä valtion viranomaisilta kysyttiin tietojärjestelmäluetteloita. Kysely tehtiin keväällä 2015 ja se kuvaa vuoden 2014 tilannetta. Kaikki viranomaiset eivät vastanneet...

  Koko maa
  XLSX
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).