PRH-MML-VRK Yhteentoimivuuden selvitystyö

Patentti- ja rekisterihallituksen, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen välisenä yhteistyönä toteutettiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden selvitystyö lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana.

Selvityksessä tunnistettiin perustietovarantojen yhteentoimivuushaasteita sekä määritettiin yhteentoimivuutta parantavia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Selvitystyössä luotiin perustietovarantojen yhteentoimivuuden perusperiaatteet sekä tarkistustaulukko palvelujen laadulle. Lisäksi selvitystyön yhteydessä päivitettiin perustietovarantojen viitearkkitehtuurin liitteinä olevat nykytilan kuvaukset väestötietojärjestelmästä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä sekä kiinteistötietojärjestelmästä.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Maanmittauslaitos
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tarja.myllymaki@nls.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 02.03.2017