Tietoaineistot

Rajaukset
Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet

Löytyi 300 tietoaineistoa

  Spesifikaatio määrittelee WCS-rajapinnan, jolla hilamuotoista paikkatietoa (ns. paikkatietojatkumo) voidaan jakaa internetissä. (07.03.2013)

  Koko maa
  HTML

  This Specification defines Symbology Encoding, an XML language for styling information that can be applied to digital Feature and Coverage data. This document is together with the Styled Layer Descriptor Profile for...

  Koko maa
  HTML

  The Sensor Web Enablement (SWE) Common Data Model Encoding Standard defines low level data models for exchanging sensor related data between nodes of the OGC® Sensor Web Enablement (SWE) framework. (07.03.2013)

  Koko maa
  HTML

  Spesifikaatio määrittelee WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan. (07.03.2013)

  Koko maa
  HTML

  Versio 1.2.1 OpenGIS Implementation Specification for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture. Dokumentti 06-103r4. (07.03.2013)

  Koko maa
  HTML

  "The Geospatial eXtensible Access Control Markup Language (GeoXACML) defines an extension to the XACML Policy Language that supports the declaration and enforcement of access restrictions on geographic information."...

  Koko maa
  HTML

  Versio 3.3 OGC® Geography Markup Language (GML) — Extended schemas and encoding rules. Dokumentti 10-129r1. Huom. ISO/TC211 valmistelee yhteistyössä standardin 19136 osaa 2: Extended schemas and encoding rules....

  Koko maa
  HTML

  Suomessa käytetään WPS/WCTS-mukaista implementaatiota, joka on määritelty OGC:n dokumentissa OGC 07-055r1. WCTS = Transformation of geo-spatial coordinates from one Coordinate Reference System (CRS) into another by...

  Koko maa
  HTML

  CityGML is an open data model and XML-based format for the storage and exchange of virtual 3D city models. It is an application schema for the Geography Markup Language version 3.1.1 (GML3), the extendible...

  Koko maa
  HTML

  Spesifikaatio määrittelee yhteiset rajapinnat paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedon hakemiseen, selailuun ja kyselyihin. (07.03.2013)

  Koko maa
  HTML

  Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri 1.0 on laadittu osana Museo 2015 - hanketta, museoammattilaisista ja muista asiantuntijoista kootussa työryhmässä. Arkkitehtuuri on yhteenveto työryhmässä edustettujen...

  Koko maa
  PDF

  METSin merkittävin sovelluskohde on sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytys; useimmat merkittävät projektit ja alan järjestelmät tallentavat aineiston METS-muodossa, mukaan lukien Kansallinen digitaalinen kirjasto....

  Koko maa
  HTML

  MDM-viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan master datan hallinnointia toteutettaessa. Tavoitteena on master datan hallinnoinnin toimivuus ja yhdenmukaisuus läpi kunnan. Viitearkkitehtuurin...

  Koko maa
  ZIP

  Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena ratkaisua kuvattaessa ja toteutettaessa. Tavoitteena on käyttövaltuushallinnan prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja...

  Koko maa
  ZIP

  Dokumentissa kuvataan kuntasektorin arkkitehtuurin hallintamallin prosessit, jotka jaotellaan seuraaviin pääprosesseihin: arkkitehtuurin johtaminen, muutosten hallinta sekä arkkitehtuurin hyödyntäminen ja...

  Koko maa
  PDF

  Dokumentissa kuvataan kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, joka on kuvaus siitä, miten kokonaisarkkitehtuurin kehittämisyhteistyö kuntasektorin toimi-joiden välillä organisoidaan kansallisella tasolla....

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti ohjeistaa karkealla tasolla sen, miten kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään organisaatiossa. Ohje ei pyri olemaan yksityiskohtainen toimintaohje, vaan se kuvaa kokonaisarkkitehtuurityön...

  Koko maa
  PDF

  Hallintamallissa kuvataan kohdealueen tehtävät osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria, kohdealueen sisältö ja arkkitehtuurityön organisointi. (21.11.2013)

  Koko maa
  DOCX

  Tämä dokumentti ohjeistaa karkealla tasolla sen, miten kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään kohdealueella. Ohje ei pyri olemaan yksityiskohtainen toimintaohje, vaan se kuvaa kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen...

  Koko maa
  ZIP

  Tämä dokumentti sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla olevalla kohdealueella noudatettavat kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet. Opetus- ja kulttuuriministeriö soveltaa periaatteita myös omassa virastotason...

  Koko maa
  DOCX
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).