Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kohdealueella

Tämä dokumentti ohjeistaa karkealla tasolla sen, miten kokonaisarkkitehtuurityö käynnistetään kohdealueella. Ohje ei pyri olemaan yksityiskohtainen toimintaohje, vaan se kuvaa kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen päävaiheet. Ohjeen tarkoitus on tukea kohdealueiden vastuuministeriöitä kohdealueen yhteisen arkkitehtuurin kehittämistyön organisoinnissa ja käynnistämisessä. (23.08.2012)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jukka.uusitalo@vm.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.08.2014