Tietoaineistot

Rajaukset
valtionhallinto

Löytyi 8 tietoaineistoa

  Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan...

  Koko maa
  PDF
  TBX, XML

  Huom. Kuntasanaston sisältö on suurelta osin vanhentunut. Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä vuonna 2013 valmistunut Kuntasanasto sisältää noin 220 keskeistä kunta-alan käsitettä, jotka on...

  Koko maa
  PDF
  TBX, XML
  PNG

  Tietoja valtion avatuista tietovarannoista 2014. Listaa on koottu mm. kokonaisarkkitehtuurityössä, eikä se kata kaikki avattuja tietovarantoja. Listaa ei päivitetä vaan tarkoituksena on, että tietoja avatuista...

  Koko maa

  Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri keskittyy siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä. Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja ratkaisuja, joilla...

  Koko maa

  Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten valtionhallinnon...

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti on kuvaus valtionhallinnon yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista. Määrittelyssä on keskitytty kaikille valtiohallinnon organisaatioille yhteisiin toimintoihin. (23.04.2012)

  Koko maa
  PDF

  Tämä dokumentti sisältää valtionhallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat valtionhallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (23.04.2012)

  Koko maa
  PDF

  Tässä dokumentissa kuvataan valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri karkealla tasolla. (23.04.2012)

  Koko maa
  PDF
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).