Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta v1.0

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri keskittyy siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä.

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja ratkaisuja, joilla tuetaan valtion hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös yksittäisten valtionhallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.(16.06.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. missing maintainer email
Viimeksi muokattu 15.01.2018
Näytä muutoshistoria
Luotu 28.08.2014

Anna palautetta

comments powered by Disqus