Vantaan väestö äidinkielen mukaan 31.12.1998- sekä väestöennuste alueittain

Aineisto sisältää tietoja Vantaan toteutuneesta väestöstä ja väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan suuralueittain ja kaupunginosittain. Tiedot ovat 31.12.1998 alkaen ja uusin väestöennuste suuralueittain ja kaupunginosittain 10 vuodeksi eteenpäin.

Merkintöjen selitykset

  • .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu
  • . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi
  • 0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/helsingin-tilastotietokannat
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vaesto-ja-ennuste
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 15.12.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.12.2010