Vantaan väestö äidinkielen mukaan 31.12.1998- sekä väestöennuste alueittain

Aineisto sisältää tietoja Vantaan toteutuneesta väestöstä ja väestöennusteesta äidinkielen ja iän mukaan suuralueittain ja kaupunginosittain. Tiedot ovat 31.12.1998 alkaen ja uusin väestöennuste suuralueittain ja kaupunginosittain 10 vuodeksi eteenpäin.

Merkintöjen selitykset

  • .. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu
  • . (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi
  • 0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala
Administratörens e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Administratörens webbplats https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/helsingin-tilastotietokannat
Länkar till mer information
  1. https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vaesto-ja-ennuste
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 10.12.2010