Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä


Ympäristökeskuksen asunnontarkastuksen toimenpidepyyntöjen määrät kuukausittain Helsingissä vuodesta 1994 alkaen.

Asunnontarkastustoiminta perustuu terveydensuojelulaissa määritettyihin asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten vaatimusten toteutumisen ja terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen. Laissa määritetään myös kunnan terveydensuojeluviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet tätä selvitystyötä varten.

Excel-tiedoston sarakkeet:

  • Vireille tulleet: Ympäristökeskuksessa vireille otettujen asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • OK: Käsiteltyjen (ratkaistujen) asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • Vireillä olevat: Käsittelyssä olevien, vielä ratkaisemattomien asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. ymk@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/terveellinen/terveyshaitta/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 17.05.2021
Näytä muutoshistoria
Created on 16.10.2012
comments powered by Disqus