Asunnontarkastuksen toimenpidepyynnöt Helsingissä

Ympäristökeskuksen asunnontarkastuksen toimenpidepyyntöjen määrät kuukausittain Helsingissä vuodesta 1994 alkaen.

Asunnontarkastustoiminta perustuu terveydensuojelulaissa määritettyihin asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten vaatimusten toteutumisen ja terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen. Laissa määritetään myös kunnan terveydensuojeluviranomaisen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet tätä selvitystyötä varten.

Excel-tiedoston sarakkeet:

  • Vireille tulleet: Ympäristökeskuksessa vireille otettujen asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • OK: Käsiteltyjen (ratkaistujen) asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma
  • Vireillä olevat: Käsittelyssä olevien, vielä ratkaisemattomien asunnontarkastustoimenpidepyyntöjen kuukausisumma

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. ymk@hel.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/terveellinen/terveyshaitta/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 17.05.2021
Visa ändringslogg
Created on 16.10.2012

Give feedback

comments powered by Disqus