Espoon liito-oravien lentorataradat

Espoon pääväyliltä on selvitetty pistepilven avulla ne kohdat, joissa liito-orava voisi lentää väylän yli. Lopputuloksena on joukko viivoja rasterimuodossa (tif, bittikartta). Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25FIN (epsg:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Viivojen laskemisessa jokaiselle laserpisteelle on laskettu korkeus.

Kaikki yli 2 m korkeat puut on huomioitu, koska niihin voi lentää. Puiden ylä- ja alapäästä on poistettu 0,5 m. Puiden tasoeron ja liitomatkan suhde on 1:3, eli kun korkeusero puissa on 10 m, niin maksimi lentoetäisyys on 30 m.

Analyysissa ei ole huomioitu kaikkia maastoesteitä, kuten meluaitoja. Mahdolliset rakenteet on tarkistettava maastossa. Keilausaineisto on vuodelta 2013.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Ylläpitäjän verkkosivu
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
  1. http://www.espoo.fi/fi-FI/Laser_korvasi_kumisaappaat_liitooravien_(81834)
Lähde
Laatija Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Laatijan sähköpostiosoite Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus