Espoon liito-oravien lentorataradat

Pakattuja GeoTIFF-tiedostoja

Tietoaineiston yhteenvedosta

Espoon pääväyliltä on selvitetty pistepilven avulla ne kohdat, joissa liito-orava voisi lentää väylän yli. Lopputuloksena on joukko viivoja rasterimuodossa (tif, bittikartta). Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25FIN (epsg:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Viivojen laskemisessa jokaiselle laserpisteelle on laskettu korkeus.

Kaikki yli 2 m korkeat puut on huomioitu, koska niihin voi lentää. Puiden ylä- ja alapäästä on poistettu 0,5 m. Puiden tasoeron ja liitomatkan suhde on 1:3, eli kun korkeusero puissa on 10 m, niin maksimi lentoetäisyys on 30 m.

Analyysissa ei ole huomioitu kaikkia maastoesteitä, kuten meluaitoja. Mahdolliset rakenteet on tarkistettava maastossa. Keilausaineisto on vuodelta 2013.

Lähde: Espoon liito-oravien lentorataradat

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto GEOTIFF
Tiedostokoko 39643000
Sijaintikoordinaattien muoto ETRS-GK25 (EPSG:3879)
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 19. tammikuuta 2016
Metatieto viimeksi päivitetty 19. kesäkuuta 2023
Luotu 19. tammikuuta 2016
SHA256 -