Espoon ja Kauniaisten opaskartta

Espoon ja Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungeista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1:20000. Opaskartan yksityiskohtia on karsittu ja painotettu katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää sekä Espoon että Kauniaisten alueet. Rajapinnan kautta on saatavilla värillinen opaskartta.

Karttayhdistelmä-taso sisältää tarkemmalle tasolle mennessä ensin opaskartan, sitten virastokartan ja kantakartan. Karttayhdistelmän syvemmillä tasoilla ei ole mukana Kauniaisten aluetta.

Tilastotausta-taso on opaskarttaan perustuva taustakartta, joka on pelkistetty.

HUOM: Aineisto aukeaa esim. QGIS-ohjelmalla, mutta ei MapInfolla.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • Opaskartta
  • Karttayhdistelma
  • Tilastotausta

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@espoo.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Lisätietoa verkossa
  1. https://kartat.espoo.fi/Paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-rajapintakuvaukset.pdf
  2. https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 25.01.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 21.09.2016