Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun tulot ja menot

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) vuosien 2009-2011 tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. talpa.hallinto@hel.fi
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 13.09.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 01.08.2012