Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun tulot ja menot


Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) vuosien 2009-2011 tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunki / Taloushallintopalveluliikelaitos
Den ansvarigas e-post
  1. talpa.hallinto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus