Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Excel-tiedosto

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi. Ympäristöraportti on myös Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaraportti. Ympäristöraportti löytyy osoitteesta julkaisut.hel.fi.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto. Kaupunkikonserniin kuuluu myös yhteensä 77 säätiötä ja tytäryhteisöä, joista yhteensä 60 toimitti tietoja ympäristöraporttiin.

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden syyskuussa.

Lähde: Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Esikatselu

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Muoto XLSX
Tiedostokoko 71000
Katettu ajanjakso -
Data viimeksi päivitetty 20. toukokuuta 2015
Metatieto viimeksi päivitetty 11. syyskuuta 2023
Luotu 20. toukokuuta 2015
SHA256 -