Excel-tiedosto

URL: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/ymparisto/Helsingin_kaupunki_ymparistoraportti_2020.xlsx

Tietoaineiston yhteenvedosta

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi. Ympäristöraportin taustaraportti ja hallintokuntien tuottamat aineistot täydentävät ympäristöraporttia. Koko aineisto löytyy osoitteesta hel.fi/ymparistoraportti.

Ympäristöraportti on myös Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaraportti. Kaupungin ympäristöpolitiikassa asetetaan tavoitteita ympäristönsuojelun eri osa-alueille. Ympäristöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta hel.fi/ymparistopolitiikka, mutta keskeiset tavoitteet on esitetty ympäristöraportissa.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto. Kaupunkikonserniin kuuluu myös 12 säätiötä ja 70 tytäryhteisöä, joista yhteensä 58 toimitti tietoja ympäristöraporttiin.

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Lähde: Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Data-aineistolle ei ole lisätty esikatselunäkymiä.

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty
20. toukokuu, 2015
Luotu
20. toukokuu, 2015
Muoto
XLSX
Lisenssi
CC-BY-4.0
Ajallinen mittausväli

Tekniset lisätiedot

Nimi
Excel-tiedosto
Tiedostokoko
71000
Sijaintikoordinaattien muoto
SHA256
-