Helsingin kaupungin ympäristöraportti

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Ympäristöraportin tiedot raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi. Ympäristöraportin taustaraportti ja hallintokuntien tuottamat aineistot täydentävät ympäristöraporttia. Koko aineisto löytyy osoitteesta http://www.hel.fi/ymparistoraportti

Ympäristöraportti on myös Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaraportti. Kaupungin ympäristöpolitiikassa asetetaan tavoitteita ympäristönsuojelun eri osa-alueille. Ympäristöpolitiikka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.hel.fi/ymparistopolitiikka mutta keskeiset tavoitteet on esitetty ympäristöraportissa.

Ympäristökeskuksen kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin 29 virastoa ja kuusi liikelaitosta, joista vuoden alusta on yhtiöitetty Helsingin Energia (nyk. Helen Oy), Helsingin Satama ja osa Palmiasta (nyk. Helsingin kaupungin palvelut Oy). Kaupunkikonserniin kuuluu myös 11 säätiötä ja 72 tytäryhteisöä, joista yhteensä 67 toimitti ympäristötietoja ympäristöraporttiin.

Tiedot päivitetään jatkossa raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden toukokuussa.

Aineistolinkit (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/ymparistoraportti
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
Lähde Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Laatija Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Laatijan sähköpostiosoite Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus