Helsingin kaupungin ympäristötilinpito

Helsingin kaupungin ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöraporttia. Siinä kuvataan kaupungin tuotot, kulut ja investoinnit, jotka ovat syntyneet ensisijaisesti ympäristönsuojelullisista syistä. Ympäristötilinpitoon kuuluvien tuottojen, kulujen ja investointien kuvausta päivitetään vuosittain yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) kesken. Ympäristötilinpito raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi osana ympäristöraporttia. Ympäristöraportti löytyy osoitteesta julkaisut.hel.fi. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ympäristötilinpitoon ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto.

Aineiston alaluokkien tarkemmat kuvaukset

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta viimeistään seuraavan vuoden syyskuussa. Tiedot alkavat vuodesta 2013.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. ymk@hel.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/static/avoindata/kymp/Ymparistotilinpidon_alaluokkien_tarkemmat_kuvaukset.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 20.06.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 20.05.2015