Helsingin kaupungin ympäristötilinpito

Helsingin kaupungin ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöraporttia. Siinä kuvataan kaupungin tuotot, kulut ja investoinnit, jotka ovat syntyneet ensisijaisesti ympäristönsuojelullisista syistä. Ympäristötilinpitoon kuuluvien tuottojen, kulujen ja investointien kuvausta päivitetään vuosittain yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) kesken. Ympäristötilinpito raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi osana ympäristöraporttia. Ympäristöraportti löytyy osoitteesta julkaisut.hel.fi. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ympäristötilinpitoon ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto.

Aineiston alaluokkien tarkemmat kuvaukset

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden syyskuussa. Tiedot alkavat vuodesta 2013.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. ymk@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/static/avoindata/kymp/Ymparistotilinpidon_alaluokkien_tarkemmat_kuvaukset.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 11.09.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 20.05.2015