Helsingin pääkatuverkon päällysteiden kuntomittaukset

Helsingin pääkatuverkon kuntomittausten tulokset vuosilta 2018-2022. Kuntomittaukset on tehty ns. palvelutasomittauksina (PTM), joissa mitataan päällysteen urautuneisuus, epätasaisuus ja sivukaltevuus mittausautoon kiinnitettyjen lasereiden tuottamasta etäisyysdatasta ja päällysteen profiilista.

Mittaukset on suoritettu Helsingin pääkatuverkolle. Sivukaltevuus, ura-oikea- ja ura-vasen-tiedot on mitattu vain vuosina 2021 ja 2022.

Katuverkon yleiskuntoa kuvataan katupituuden jakaantumisella kuntoluokittain. Molemmat kuntomuuttujat (uraisuus, epätasaisuus) on jaettu viiteen kuntoluokkaan. Katujakso (10 m) kuuluu kuntoluokkaan, jos sen kohdalla oleva raja-arvo ylittyy.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • paallystemittaukset

Ominaisuustiedot:

 • id: Kohteen yksilöllinen tunniste
 • tie: Mitatun kadun nimi
 • mittausaik: Mittauspäivämäärä
 • su: Mitatun kadun suunta (1 tai 2)
 • ka: Mitatun kadun suunnan kaista (1, 2 tai 3)
 • aosa: Kadun osa (alku) (1, 2 tai 3)
 • aet: Mitatun jakson alkupisteen etäisyys kadun osan alusta (m)
 • losa: Kadun osa (loppu) (1, 2 tai 3)
 • let: Mitatun jakson loppupisteen etäisyys kadun osan alusta (m)
 • mitattu: Mitatun jakson pituus (m)
 • ura: Mitatun jakson keskimääräinen maksimiurasyvyys (mm)
 • urao: Mitatun jakson oikeanpuoleisen uran keskimääräinen maksimiurasyvyys (mm)
 • urav: Mitatun jakson vasemmanpuoleisen uran keskimääräinen maksimiurasyvyys (mm)
 • iri: Mitatun jakson keskimääräinen pituussuuntainen epätasaisuus (mm/m)
 • sivukaltev: Mitatun jakson keskimääräinen sivukaltevuus (%) (positiivinen arvo on sivukaltevuus sisäänpäin ja negatiivinen arvo on sivukaltevuus ulospäin)
 • alku_x: Mitatun jakson alkupisteen x-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879)
 • alku_y: Mitatun jakson alkupisteen y-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879)
 • loppu_x: Mitatun jakson loppupisteen x-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879)
 • loppu_y: Mitatun jakson loppupisteen y-koordinaatti (ETRS-GK25, EPSG:3879)
 • lat: Mitatun jakson alkupiste leveysaste (WGS84 EPSG:4326)
 • lon: Mitatun jakson alkupiste pituusaste (WGS84 EPSG:4326)
 • ura_luokka: Mitatun jakson keskimääräinen maksimiurasyvyys luokiteltuna (luokat 1–5)
  • 5 (erittäin hyvä): 0–5 mm
  • 4 (hyvä): 5–11 mm
  • 3 (tyydyttävä): 11–17 mm
  • 2 (huono): 17–20 mm
  • 1 (erittäin huono): 20mm ->
 • iri_luokka: Mitatun jakson keskimääräinen pituussuuntainen epätasaisuus luokiteltuna (luokat 1-5)
  • 5 (erittäin hyvä): 0–3,6 mm/m
  • 4 (hyvä): 3,6–4,6 mm/m
  • 3 (tyydyttävä): 4,6–5,6 mm/m
  • 2 (huono): 5,6–7,6 mm/m
  • 1 (erittäin huono): 7,6 mm/m ->
 • kokonais_l: Mitatun jakson Ura_Luokasta ja IRI_Luokasta heikompi arvo (luokat 1-5)
 • datanomistaja: Tiedon omistajan nimi
 • paivitetty_tietopalveluun: Aineiston päivityspäivämäärä (yyyy-mm-dd)
 • geom: Kohteen geometria

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
 1. kaupunkiymparisto@hel.fi
Lisätietoa verkossa
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=565
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 29.08.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 24.08.2023