Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi


Helsingin tilastollisen vuosikirjan sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Lastensuojelu
 • Perheneuvola
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lapsen huolto ja elatus
 • Kelan lapsiperhe-etuudet
 • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 • Kehitysvammaisten erityishuolto
 • Vammaisetuudet 31.12.
 • Päihdehuolto
 • Toimeentulotuki
 • Toimeentulotuki peruspiireittäin
 • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.
 • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000– ja koko maa 31.12.
 • Tuetut asumispalvelut 1995–
 • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–
 • Eläkkeensaajat 31.12.: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015 (2017 tilastoissa)

Data-aineistot (3)

Lisätiedot

comments powered by Disqus