Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

Helsingin tilastollisen vuosikirjan sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Lastensuojelu
 • Perheneuvola
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Lapsen huolto ja elatus
 • Kelan lapsiperhe-etuudet
 • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
 • Kehitysvammaisten erityishuolto
 • Vammaisetuudet 31.12.
 • Päihdehuolto
 • Toimeentulotuki
 • Toimeentulotuki peruspiireittäin
 • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat
 • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.
 • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000– ja koko maa 31.12.
 • Tuetut asumispalvelut 1995–
 • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–
 • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–
 • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–
 • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–
 • Eläkkeensaajat 31.12.: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
 • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015 (2017 tilastoissa)

Aineistolinkit (2)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston tyyppi Open data
Kansainväliset vertailut
Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän sähköpostiosoite Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Omistaja
Maantieteellinen kattavuus
Lisätietoa verkossa
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
Lähde Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus
Laatija Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Laatijan sähköpostiosoite Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
comments powered by Disqus