Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi


Helsingin tilastollisen vuosikirjan sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

  • Lastensuojelu
  • Perheneuvola
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Lapsen huolto ja elatus
  • Kelan lapsiperhe-etuudet
  • Vammaisten palvelut ja taloudellinen tuki sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
  • Kehitysvammaisten erityishuolto
  • Vammaisetuudet 31.12.
  • Päihdehuolto
  • Toimeentulotuki
  • Toimeentulotuki peruspiireittäin
  • Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat
  • Eläkkeensaajan asumistuen saajat 31.12.
  • Yleinen ja eläkkeensaajan asumistuki: Helsinki 31.12.2000– ja koko maa 31.12.
  • Tuetut asumispalvelut 1995–
  • Omaishoidon tuen asiakkaat 31.12. 2000–
  • Ikääntyneiden palvelu- ja virkistyskeskustoiminta sekä päivätoiminta 1995–
  • Ikääntyneiden laitoshoito ja asumispalvelut 1995–
  • Eläkkeensaajat Helsingissä 31.12.2000–
  • Eläkkeensaajat 31.12.: Helsingin seutu, Tampere, Turku, Oulu ja koko maa
  • Vertailutietoja sosiaalipalveluista Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja koko maassa 2015 (2017 tilastoissa)

Data-aineistot (4)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
  3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
  4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Last modified 06.04.2021
Näytä muutoshistoria
Created on 25.01.2016
comments powered by Disqus