HSY:n vesihuollon toiminta-alue

HSY huolehtii toiminta-alueellaan talousveden jakelusta ja jätevesiviemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Toiminta-alueella kiinteistön tulee liittyä HSY:n vesihuoltoverkostoon. Aineisto sisältää jokaiselta kunnalta kunnan päätöksen mukaisen, lainvoimaisen toiminta-alueen. Alueet voivat olla eri vuosilta johtuen erilaisista aikatauluista hyväksymisprosessissa. Alustavat laajenemisalueet eivät ole sitovia.

HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa vesiosuuskunnat ja muut vesihuoltolaitokset. Näiden muiden vesihuoltopalveluiden tuottajien toiminta-alueet on esitettynä tiedostossa "Muut vesihuollon toiminta-alueet". Aineistossa on myös tiedot pelkän talousveden toiminta-alueesta (sisältää vain talousveden, ei viemäröintiä).

Aineiston esikatselu ja lataus HSY:n karttapalvelussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu https://www.hsy.fi/avoindata
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesihuollon-toiminta-alue/
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 06.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 31.03.2021