HRM:s vattenförsörjningsområde

Inom sitt verksamhetsområde tillhandahåller HRM distribution och avloppsrening av hushållsvatten i enlighet med behoven för samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet måste fastigheten ansluta sig till HRM:s vattenförsörjningsnätet. Uppgifterna innehåller varje kommuns handlingsområde, vilket är giltigt för rättslig kraft i enlighet med kommunens beslut. Områden kan komma från olika år på grund av olika scheman i godkännandeprocessen. Preliminära expansionsområden är icke-bindande.

Förutom HRM tillhandahålls vattenförsörjningstjänster inom HRM:s medlemskommunernas territorium av vattenkooperativ och andra vattenförvaltningsanläggningar. Verksamhetsområdena för dessa andra leverantörer av vattenförsörjningstjänster anges i filen ”Andra områden för vattenförjsörning”. Uppgifterna innehåller också information om driften av hushållsvatten ensam (inkluderar endast hushållsvatten, inte dränering).

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesihuollon-toiminta-alue/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 06.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 31.03.2021