JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot

Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja tonttijakojen ominaisuustietoja. Suosituksen teksti korvaa osittain 31.12.1997 saakka voimassaolleen JHS 105-suosituksen. Aikaisemmassa JHS 105:ssä luetellut kaava-, rakennuskielto- ja tonttijakotiedot on korvattu JHS 134:llä. Uusittu joulukuussa 1999. (18.08.2011)

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet
Ylläpitäjä Valtiovarainministeriö
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi
Viimeksi muokattu 15.06.2020
Näytä muutoshistoria
Luotu 16.07.2014